Yüz tanımaya yargı vetosu

İdare Mahkemesi de uygulamanın iptali yönünde karar verdi. Zararda olan hastane, bu uygulama nedeniyle 600 bin lira daha zarara girdi. Danıştay 11’inci Dairesi de daha önce, “Yüz tanıma sistemi ile mesai takibi uygulamasının kamusal alanda da olsa özel hayatın gizliliği ilkesine aykırı olduğuna” hükmetmişti.

HUKUKA AYKIRI

Akdeniz Üniversitesi Başhekimliği, Danıştay’ın kararına rağmen, 1 Aralık 2017’de mesai saatlerinin kontrolü gerekçesiyle yüz tanıma sistemi kurdu. Uygulama 1 Ocak 2018’de başlatıldı. SES Sendikası da bu uygulamayı yargıya taşıdı. Antalya 2’inci İdari Mahkemesi, sisteminin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

Kararda ‘’Personelden, sistemde kayıtlı fotoğrafı ile eşleştirme yaparak kişisel veri alınması niteliğindeki yüz tanıma sistemi, özel hayatın gizliliği ilkesi kapsamındadır. Uygulamanın yasal dayanağı yoktur. Toplanan verilerin başka bir şekilde kullanılmayacağına dair güvencenin de mevcut olmaması göz önüne alındığında, temel hak ve Anayasal ilkeler ile bağdaşmayan dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır” denildi.

._sms-container { display: block; width: 100%; background-color: #f3f3f3; border-radius: 10px; display: flex; padding: 6px 15px; align-items: center; margin: 30px 0; border: solid 1px #eee; } ._sms-container:before{ display: inline-block; vertical-align: middle; content:”29BF”; font-size: 24px; color: #ff4136; margin-top: -4px; margin-right: 10px; } ._sms-container p { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, “Segoe UI”, Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, “Helvetica Neue”, sans-serif; font-size: 17px; font-weight: bold; padding: 0 30px 0 0; color: #ff4136; } ._sms-container img { width: initial !important; margin: 0 20px; height: 22px; } ._sms-container img.sms_transparent { height: 1px; width: 1px; }

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir